İstanbul depremi / Earthquake in Istanbul

Geçen hafta İstanbul’da bir deprem hissedildi, LastQuaker kullanıcılarının ne kadar hızlı tespit edip bildirdiğine bakın:

hissettin mi ?

1 Like

kaçınızın tanıklıklarını paylaştığını görmek her zaman etkileyicidir!

1 Like

İstanbul’da yaşayanların büyük bir çoğunluğu deprem gibi olaylara karşı sürekli alarm halindeler. Çünkü 1999 depreminde ve devamında hala önlemler alınmadı. Büyük kayıplar yaşanacağına inanıyorlar. Beklenen büyük depremin öncesindeki tüm olaylara yoğun tepki veriyorlar. Oysa aynı tepkiyi deprem hazırlıklarına verseler daha iyi olacak. :pray:t2:

1 Like

Hazırlanmanın iyi bir yolu, bir deprem durumunda güvenlik talimatlarını akılda tutmaktır!

güvende kal